Matematika

Zopakujme si matematiku s Andrejkou

okienkove príklady.docx (10,5 kB) príklady.docx (9,9 kB)  slovné úlohy.docx (10,8 kB) zaokruhľovanie.docx (11,3 kB)

Zopakujme si matematiku s Viki

 testík.docx (13 kB)

Sčítanie a odčítanie do 10 000

 Precvičte si sčítanie a odčítanie do 10 000: sčítanie a odčítanie do 10 000.doc (29 kB)

Pravidelné opakovanie

Moji šikovní počtári, nezabudnite na pravidelné opakovanie z matematiky: pondelok - násobenie a delenie streda - písomné sčitovanie a odčitovanie do 10 00 štvrtok - zaokrúhľovanie čísel piatok  - premena jednotiek dĺžky