A kto sme?

Viktória                                      Andrea
Žaneta                                       Natália
Peter                                         Nikola
Martin                                        Blažej
Kristián                                      Maroš
Zdenko                                      Janka
František                                   Martin
Jaroslav


 

 Naša trieda

Na matematike usilovne počítame. Na slovenskom jazyku sa učíme pekne písať bez gramatických chýb. Na anglickom jazyku sa učíme po anglicky. Na prírodovede o prírode. Na hudobnej výchove sa učíme zasa spievať pekné piesne. Pokračuje to aj s ostatnými predmetmi, ktoré sa učíme.

Andrejka