Domáce úlohy

8.9.2011

MAT - 9/6a, 7a, 8a, 9a

6.9.2011

VLA - zopakovať si vedomosti z tretieho ročníka Rozhodnúť sa, na aký krúžok chcem chodiť, rodičom dať podpísať vzdelávací poukaz, vložiť ho do tašky.

5.9.2011

Napíš 5 pravidiel, o ktorých si myslíš, že by sa mali dodržiavať v našej triede: - aby sme sa v triede cítili dobre a bezpečne - aby sme sa veľa naučili