Náš patrón

Svätý Martin:

Pochádzal z územia dnešného Maďarska a ako syn dôstojníka rímskej posádky začal v Taliansku vojenskú kariéru. Ako vojak sa dostal do Amiens v Galii, kde sa v čase svojho katechumenátu podelil o svoj dôstojnícky plášť s chudákom, trpiacim núdzou. Po odchode z armády žil ako pustovník, stal sa kňazom v LIGUGE blízkosti Poitiers založil najstarší kláštor. Konal misie aj zázraky. V roku 371 sa stal biskupom mesta Tours a apoštolsky pôsobil v širokom okolí  do osemdesiatich rokov.

SV. MARTIN SA ZOBRAZUJE AKO VOJAK NA KONI S MEČOM A PÁŠŤOM.