Pravidelné opakovanie

Moji šikovní počtári,

nezabudnite na pravidelné opakovanie z matematiky:

pondelok - násobenie a delenie
streda - písomné sčitovanie a odčitovanie do 10 00
štvrtok - zaokrúhľovanie čísel
piatok  - premena jednotiek dĺžky