6.9.2011

VLA - zopakovať si vedomosti z tretieho ročníka

Rozhodnúť sa, na aký krúžok chcem chodiť, rodičom dať podpísať vzdelávací poukaz, vložiť ho do tašky.