5.9.2011

Napíš 5 pravidiel, o ktorých si myslíš, že by sa mali dodržiavať v našej triede:

- aby sme sa v triede cítili dobre a bezpečne

- aby sme sa veľa naučili