Povinnosti

5.9.

  • Nahlásiť sa na obedy v školskej jedálni

10.9.

  • Vyzbierať po 0,70 eur na koncert